Årsstämman 2010

Årsstämman 2010

Svenska BJJ förbundet kommer att hålla sin årsstämma den 20 mars kl 10:00 på Hotel Sheraton, Tegelbacken 6, Stockholm. Detta är samma plats som Svenska budo & kampsportförbundets årsstämma som börjar senare på dagen kl 14:00. Vilket erbjuder möjlighet för alla medlemmar att delta på båda. Fullmaktsgranskning sker mellan 9:00 – 10:00

Välkomna!
Förbundsstyrelsen

Om författaren

administrator