Hygien och kontaktidrotter

Här finns en läsvärd text med information för att undvika smittspridning på din klubb.