OmidAzad

Omid-Azad
Omid Azad

Jag vill med mitt engagemang i bjj-förbundets styrelse underlätta för unga som gamla att träna bjj samt skapa ett tillåtande klimat för olikheter. Detta är mitt andra år i styrelsen som ledamot.
Jag är utbildad idrott och historia lärare. Jobbar just nu i grundskola med de allra mindre. Håller mycket på med extremidrott och vill alltid pressa mig själv till det yttersta.
Har inget tävlingssatsning närmaste tiden planerad. Försöker hålla mig skadefri vilket är en utmaning med mitt yrke.