Styrelse

Margareta-Myhr
Ordförande
Margareta Myhr


Vice Ordförande
Omid Azad
Veronika.1

Ledamot
Veronika Holmsten

NormaJansson
L
edamot
Norma Jansson

MatildaFrycklund

Ledamot
Matilda Fryklund

ANNICA

Suppleant
Annika Jara Cofré

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBJJF:s beslutande organ är en förtroendevald styrelse på sju personer och två suppleanter. Styrelsens aktuella sammansättning ser sedan 2017-03-25 ut på följande sätt. Klicka på oss för en presentation

Ordförande Margareta Myhr

Vice Ordförande Omid Azad

Sekreterare Matilda Frycklund

Kassör Roger Nissilä

Ledarmot  Norma Jansson

Ledamot Abbas Reyhanian

Ledamot Veronika Holmsten

Suppleant Elina Moestam

Suppleant Annica Jara Cofré

Vill du ha kontakt med oss går det bra att maila till styrelsen.sbjjf@gmail.com