Kategori arkiv Nyheter

SBJJFS nya uppdaterade riktlinjer för tävlingsarrangörer vid sammanslagning av klasser

samt när sanktion ansökan skall vara SBJJF tillhanda. För tävlingar som arrangeras efter den 1 september skall sanktionsansökan skickas i senast 2 månader före tävling, detta för att säkerställa huvuddomare och sjukvårdare som SBJJF står för.

Detta gäller från och med 2 maj 2019

1) Ålder
Högst 3 års skillnad får förekomma för barnklasserna. Barnklasser och juvenileklasser får aldrig slås ihop.
Juveniles kan tävla mot vuxna inom samma bälteskategori.

2. Vikt
Max 2 viktklasser får skilja i barnkategorier.

3. Bälte
I barnkategorier slår man ihop vit-grå samt gult och upp eller vid behov slår man ihop vitt-gult och orange och upp. I damklassen kan kategorierna brun-svart slås ihop.

Enbart på SM kan kategorin lila-brun-svart förekomma med målet att vi inom en snar framtid kan ändra till brun-svart.

4. Kön
Från 12 års ålder får man inte längre slå ihop flickor och pojkar/damer och herrar.

Vid sammanslagningar tas hänsyn till i första hand punkt 1, sedan 2, 3 och sist 4.
Således kan inte en 10-åring sättas att tävla mot en 15-åring, däremot en 13-åring med 15-åring kan förekomma (observera att med ålder menas det år den tävlande fyller år och inte nödvändigtvis nuvarande ålder).

  • Om tränare och förälder är överens för det barn som har behov av att slås ihop med mer avancerad klass/tyngre klass/äldre åldersgrupp än vad dessa regler tillåter så är det ok efter att SBJJF är informerat/sagt ok vid varje enskilt fall.

Är ni osäkra kring hur ni ska göra eller vad som menas med riktlinjerna så kontakta SBJJF styrelse för förtydligande.

Regler vid lagtävling
Det är godkänt att slå ihop kategorierna brun-svart även för herrklasser vid lagtävling, detta gäller även vid mindre tävlingar.
Meddela i sanktionsansökan om blandade klasser kan förekomma. 
Vid lagtävling gäller bälteskategorierna vit, blå, lila samt ev. brun-svart. 
I lagtävling är det godkänt att arrangera öppen klass inom bälteskategorierna

Valberedningens förslag till årsmötet 2019-03-23

Valberedningens förslag till årsmötet 2019-03-23

 

Undertecknade, som av årsmötet 2018, utsågs till valberedning, har fullgjort sitt uppdrag och vill lämna följande förslag:

 

Till ordförande: Margareta Myhr nyval

 

Till styrelseledamöter:

Veronika Holmsten omval

Omid Azad, omval

Norma Jansson, omval

Matilda Frycklund, omval

Roger Nissilä, nyval

Abbas Reyhanian, nyval

 

Till suppleanter: Elina Moestam

nyval Annica Jara Cofré, nyval

(utsågs till valberedning på årsmötet 2018 men avgick från sitt uppdrag i samband med kandidaturen till styrelsen)

 

Till lekmannarevisor: Alexander Lundin, omval

 

Valberedningen

Stockholm 2019-03-15 Monika Stylin Stefan Wendel

EM i Portugal

Tjejerna plockade hem medaljer på EM i Portugal! Vi säger stort grattis till Madeleine Håkansson, Elina Moestam och Martina Gramenius som alla tog medaljer på EM i Lissabon. Madde och Elina dominerade sina viktklasser och plockade båda hem guldet utan att behöva hela matchtiden i någon av sina matcher! Martina Gramenius tog ett välförtjänt brons i sin viktklass.

ÅRSMÖTE 2019

SVENSKA BJJ-FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 201920192019
Datum Lördagen den 23 mars 2019
Plats Münchenbryggeriet, Stockholm
Tid 10.00
Fullmaktsgranskning mellan 9.40 – 9.55
DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet är behörigen utlyst
4. Val av ordförande vid mötet
5. Val av sekreterare vid mötet
6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt val av två rösträknare
7. Godkännande av dagordningen
8. Föredragande av verksamhetsberättelse
9. Föredragande av förvaltningsberättelse
10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
12. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman (propositioner)
13. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid, enligt 3 kap 7 § inkommit till förbundsstyrelsen. Till motionen skall ha fogats ett yttrande från förbundsstyrelsen
14. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
15. Fastställande av årsavgift per medlem till förbundet för nästkommande verksamhetsår, utöver den årsavgift som SB&K beslutat om för samma medlemmar
16. Fastställande av eventuella extra avgifter för innevarande verksamhetsår
17. Fastställande av eventuella styrelsearvoden
18. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår
19. Val av ordförande i Förbundet
20. Val av fem övriga ledamöter i förbundsstyrelsen, samt två suppleanter
21. Val av ordförande i valberedning samt två övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen
22. Val av två revisorer, varav en skall utses av SB&K:s förbundsstyrelse
23. Mötets avslutande

 

Valberedningen söker

Valberedningen söker nu en ny Ledamot

Nominera till SBJJFs styrelse Den 23 mars är det dags för årsmöte för Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet.

Nu söker valberedningen dig som vill engagera dig inom Brasiliansk Jiu-Jitsu på nationell nivå! Nominera dig själv eller annan person (personen bör vara tillfrågad) genom att skicka ett mail till Valberedningen. I mailet ska det finnas med namn samt kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer) till den föreslagna personen. Valberedningens arbete underlättas om den som nominerar också skriver en kort motivering till varför den som nomineras ska föreslås. Skicka din nominering till innan den 28 februari.

Nuvarande styrelse och förtroendevalda består av:

Ulf Elm, ordförande (avböjt omval)

Veronika Holmsten vice ordförande

Matilda Frycklund, ledamot

Omid Azad, ledamot

Steven Antoniou, ledamot (avböjt omval)

Mattias Degermo, ledamot (avböjt omval)

Norma Jansson ledamot

ChassaMoosa,suppleant

Jonas Westling, suppleant (avböjt omval)

Arash Javanbakht, revisor

 

Hälsningar från Valberedningen,

Monika Stylin, ordförande

Annica Jara Cofré, ledamot

Stefan Wendel, ledamot

 

Vid intresse fyll i formulär nedanför

Hälsningar

Valberedningen

LANDSLAGET 2019

Max Lindblad, Cemil Karahan, Johannes Lundström, Emad Omran, Hakim Mazari, Lisa Phil, Martina Gramenius, Madeleine Håkansson, Elina Moestam, Fanny Lundström.

Intervju

För ett litet tag sedan kom nyheten att Janni Larsson, svartbälte och flerfaldig VM-guldsmedaljör i Brasiliansk jiu jitsu, kommer deltaga i nästa säsong av Mästarnas mästare!
Janni tog i april 2015 beslutet att lägga sin tävlingskarriär inom BJJ på hyllan för att kunna satsa helhjärtat på sina läkarstudier i Köpenhamn, men tävlingssuget verkar fortfarande sitta i och i början av nästa år kan vi med spänning se henne fightas om titeln på tv. Janni har redan betytt mycket för svensk kampsport och BJJ och deltagandet i Mästarnas mästare gör oss än en gång stolta över henne och glada över uppmärksamheten vår underbara och växande sport får. BJJ-förbundet hann byta några ord med Janni innan inspelningarna drar igång i Portugal i början av september. 

Mästarnas mästare janni larsson

 

 

Vi vill först och främst börja med att från svenska BJJ-förbundet gratulera dig till din medverkan i Mästarnas mästare!

Tack så mycket!

Hur kändes det när du fick reda på att du skulle vara med i programmet?

Alltså uppriktigt så kändes det helt galet! Det är så kul att de frågar, hallå jag håller på med en liten idrott som knappt någon känner till, Brasiliansk jiu jitsu är ju en liten sport om man jämför med exempelvis fotboll så det är ju jättekul att de frågar!

Ja men precis, jag tror att alla som har koppling till BJJ i Sverige tycker det här är fantastiskt och en stor möjlighet att lyfta sporten ännu mer. Dessutom ett tydligt bevis på att vi faktiskt börjar få mer uppmärksamhet.

Exakt, det är ju så att inom kampsporten så är vi väldigt duktiga i Sverige men vi har ju inte fått den tiden i media och uppmärksamheten innan och det är ju jättekul att det börjar hända någonting nu.

Vad har din relation till programmet varit innan, har du tänkt att du skulle vilja vara med där?

Jag bor ju i Danmark så jag har bara sett det när jag har varit och hälsat på mamma och pappa i Sverige, och mamma hon är ju helt såld på mästarnas mästare. Det är hennes favoritprogram, hon har nog aldrig missat ett enda avsnitt som sänts. Så jag har sett det lite grann, det verkar ju kul men man föreställer ju aldrig sig själv att vara med i något liknande, det är ju något kändisar gör.

Inom BJJ-Sverige är du ju ändå en stor kändis! Du har ju verkligen varit med och satt Sverige på kartan, vunnit ett flertal tunga titlar, exempelvis flera VM-guld och det första svenska svartbältet inom BJJ att vinna ett VM-guld. Detta vid en väldigt låg ålder dessutom.

Jo det är sant, lite beroende på hur man räknar det så har jag vunnit guld i tre federationer på högsta nivå, sen har jag även vunnit på lägre nivå, alltså innan jag började tävla som svartbälte.

Som sagt så har du ju samlat på dig en hel del guldmedaljer genom åren, så hur viktigt är det egentligen för dig att vinna, både generellt och nu i Mästarnas mästare?

Rent generellt så har jag nog svårt att inte ge allt, jag är väldigt tävlingsinriktad, även om jag försöker lugna ner mig själv lite ibland. Inför Mästarnas mästare känner jag lite så att det kan ju komma precis vad som helst, så om jag inte åker ut först av alla så är jag jättenöjd.

Så du kanske går in med ett lite annat tänk än inför en BJJ-tävling då?

Ja men där kan man ju förbereda sig, där vet man ju vad som komma skall. Man har premisserna klart för sig. Genom att kunna regelsystemet så vet du ju exakt vad du behöver göra för att det ska gå bra. Det kan man inte göra nu för jag har ju ingen aning om vad som kommer dyka upp.

BJJ är ju en väldigt strategisk sport, det har du ju förstått och det har ju gått väldigt bra för dig, men vad kommer du gå in med för strategi i Mästarnas mästare?

Inte få sämst med poäng efter första sammanräkningen, och hamna längst ner. Sen vet jag inte riktigt, har försökt lägga lite tid på det här med att balansera, snabba reaktioner osv. Förr eller senare kommer man ju komma till den där kvällsduellen och då ska man ju kunna den delen. Det är ju egentligen det du ska satsa på, är du bara tillräckligt bra på nattduellen så går du ju vidare.

Vad tror du att du kommer ha mest nytta av bland dina egenskaper och styrkor?

Det är nog svårt att förutse, men kanske det att jag vägrar ge upp. En del är ju bara ren uthållighet, hur länge kan du hålla ut i en viss situation, innan mjölksyran slår till, hur mycket kan du pressa dig själv när du springer osv, så där kan det nog gå ganska bra genom att jag inte ger mig!

Vilka är dina fysiska styrkor?

Jag är väldigt stark i underkroppen, så kommer det ett moment där jag ska hänga länge i armarna så får jag inte bli jättebesviken om det går dåligt.

Hur förbereder du dig nu, har du lagt upp träningen på något visst sätt?

Jag har provat på den här att sitta i 90 grader några gånger. Den smärtan är faktiskt något man kan vänja sig vid, tro det eller ej! Sen har jag övat en del greppstyrka, hänga i armarna osv. Så jag har ju ändrat min träning lite grann, inriktat den så att jag ska ha bättre förutsättningar i tävlingen.

Tränar du någon BJJ nu då?

Det blir faktiskt inte så mycket BJJ nu, det har inte blivit så mycket sen jag gick i pension (Janni meddelade att hon skulle sluta tävla i Brasiliansk jiu jitsu i april 2015, efter att ha deltagit i Abu Dhabi World Pro Championship). Under flera år har jag ju gått runt och tittat på andra roliga sporter som finns att göra och tänkt att det där kan jag ju göra sen när jag har tid med det för jag har ju inte haft den tiden när jag fokuserade på Brasiliansk jiu jitsu. Nu hinner jag ju träna med kompisar och då får man hänga med lite på vad de känner för att träna , jag har testat på lite nya sporter. Jag har börjat med styrkelyft och sen har jag spanat in en fäktningsklubb som ligger dörr i dörr med styrkelyftningsklubben och tänkte att där kan jag ju gå in och testa något nytt! Det är faktiskt ganska kul!

Vad från kampsporten tar du med dig nu när du ska tävla i Mästarnas mästare?

Jaaa, jag vet allvarligt talat inte hur mycket från kampsporten som jag kan översätta till den här tävlingen. Det beror helt på vad som kommer. Kommer det något med bollsport, simma osv så vet jag inte om kampsporten kan hjälpa mig där! Men vi får se, det blir kul!

När börjar inspelningen?

Vi flyger till Portugal den 4 september.

Vad tänker du om att e-sportspelaren Emil Christensen ska delta?

Det blir jättekul!

Ja för det är ju en del som anser att det inte ska räknas som en sport och att han därför inte borde få delta.

Jo jag vet att det varit uppe för diskussion om det ska räknas som sport eller inte, men det ska bli kul att se tycker jag. Han är ju också tävlingsmänniska och det blir intressant att se hur långt det tar honom i de mer fysiska tävlingsmomenten. Det är nog säkert en del som skulle ha åsikter om att två personer som ligger med rumporna i vädret och kramar varandra på en matta inte heller är en sport, om man refererar till BJJ.

Tack så mycket för intervjun Janni och vi önskar dig stort lycka till i Mästarnas mästare och i allt du tar dig för i framtiden!

Svenska Brasiliansk jiu jitsu-förbundet genom
Veronika Engelmann

 

 

img_4626.jpg

 

 

Regelseminarium

Anmäl dig här
Pris 300kr betalas kontant på plats.

Regelseminarium – Oli Geddes

Vill man lära sig mer om regelverket i BJJ så erbjuder vi kurser runt om i Sverige under september.

Ska man gå kursen för att kunna döma matcher ska man ha lilabälte. Alla bältesnivåer är välkomna.

14/9 Stockholm – Hilti bjj Årstaberg kl 1700-2100
15/9 Malmö – Fightzone, KFUM huset, kl 1700-2100
16/9 Göteborg – Yamasaki, Teatergatan 19. Kl 1700-2100

Officiella SM fotograf

Acman produktion Officiella SM fotograf

BJJ SM 2016

Anmäl dig här

Årets SM i BJJ går av stapeln lördagen den 17 september i Lundbystrandshallen i Göteborg (samma hall som SM föregående år). Riktlinjer för hur svenska mästare koras regleras av Riksidrottsförbundet och specificerar tydligt att det endast kan finnas en svensk mästare i respektive åldersklass som sedan kan delas upp viktklasser samt dam- och herrklasser. SM i BJJ är därför uppdelat i junior och senior. SBJJF har valt att göra följande uppdelning av klasserna: i junior-SM tävlar juvenile (16-17 år) i en gemensam klass för vit-lilabälten och i senior-SM tävlar alla tävlande i adult i en gemensam klass för lila-svartbälten. När två olika bälten möts i en match är det matchtid och regler för det lägsta bältet som gäller under matchen – det vill säga att ifall ett lilabälte och svartbälte tävlar mot varandra så är det lilabältesregler och matchtid på sju minuter. I övrigt gäller ordinarie viktklassindelning enligt IBJJF:s regelverk.
Vi hoppas att se våra nuvarande och blivande elitutövare kämpa om medaljer och SM-tecken den 17 september och ser fram emot att kora 2016 års svenska mästare på både junior- och seniorsidan!