SBJJFS nya uppdaterade riktlinjer för tävlingsarrangörer vid sammanslagning av klasser:

SBJJFS nya uppdaterade riktlinjer för tävlingsarrangörer vid sammanslagning av klasser:

1) Ålder:
Högst 2 års skillnad får förekomma för barnklasserna.
Barnklasser och juvenileklasser får aldrig slås ihop.
Juveniles kan tävla mot vuxna inom samma bälteskategori.

2) Vikt:
Max 2 viktklasser får skilja i barnkategorier.

3) Bälte:
I barnklasserna har arrangören möjlighet att tillämpa sammanslagning max två steg mellan bälten vid behov.
I damklassen kan kategorierna brun-svart slås ihop.
Enbart på SM kan kategorin lila-brun-svart förekomma med målet att vi inom en snar framtid kan ändra till brun-svart.

4) Kön:
Efter 12 års ålder får man inte längre slå ihop flickor och pojkar/damer och herrar.

Vid sammanslagningar tas hänsyn till i första hand punkt 1, sedan 2, 3 och sist 4.
Således kan inte en 10-åring sättas att tävla mot en 15-åring, däremot en 13-åring med 15-åring kan förekomma (observera att med ålder menas det år den tävlande fyller år och inte nödvändigtvis nuvarande ålder).

Är ni osäkra kring hur ni ska göra eller vad som menas med riktlinjerna så kontakta SBJJF styrelse för förtydligande.

Regler vid lagtävling: 
Det är godkänt att slå ihop kategorierna brun-svart även för herrklasser vid lagtävling, detta gäller även vid mindre tävlingar.
Meddela i sanktionsansökan om blandade klasser kan förekomma.
Vid lagtävling gäller bälteskategorierna vit, blå, lila samt ev. brun-svart.
I lagtävling är det godkänt att arrangera öppen klass inom bälteskategorierna.

Om författaren

administrator