Valberedningens förslag till årsmötet 2019-03-23

Valberedningens förslag till årsmötet 2019-03-23

Valberedningens förslag till årsmötet 2019-03-23

 

Undertecknade, som av årsmötet 2018, utsågs till valberedning, har fullgjort sitt uppdrag och vill lämna följande förslag:

 

Till ordförande: Margareta Myhr nyval

 

Till styrelseledamöter:

Veronika Holmsten omval

Omid Azad, omval

Norma Jansson, omval

Matilda Frycklund, omval

Roger Nissilä, nyval

Abbas Reyhanian, nyval

 

Till suppleanter: Elina Moestam

nyval Annica Jara Cofré, nyval

(utsågs till valberedning på årsmötet 2018 men avgick från sitt uppdrag i samband med kandidaturen till styrelsen)

 

Till lekmannarevisor: Alexander Lundin, omval

 

Valberedningen

Stockholm 2019-03-15 Monika Stylin Stefan Wendel

Om författaren

administrator