Valberedningens förslag till styrelse för SBJJF

Valberedningens förslag till styrelse för SBJJF

Ordförande:

Margareta Myhr, omval

Ledamot:

Pilo Stylin, omval
Annica Jara Cofré, omval
Ulf Elm, omval
Veronika Engelman, omval
Omid Azad, omval
Steven Antoniou, omval

Suppleant:
Mattias Degermo, nyval
Magnus Holm, nyval

Revisor:
Alexander Lundin, omval

Om författaren

administrator