Inför årsmötet 19 mars!

Inför årsmötet 19 mars!

På nedanstående länk kan ni se olika handlingar till mötet bland annat dagordningen.

Det finns även ett dokument med en fullmakt om det skulle vara så att någon förening inte själva kan närvara vid mötet.

http://www.budokampsport.se/%C3%A5rsm%C3%B6teshandlingar

Om författaren

administrator