Valberedningen informerar

Valberedningen informerar

Den 19:e mars är det dags för Svenska BJJ-förbundets årsmöte. Det är då valberedningen presenterar sitt förslag för stämman, det vill säga medlemsföreningarna, om vilka de anser vara bäst lämpade för att sitta i förbundets styrelse.

Valberedningen har tillfrågat den sittande styrelsen om de vill kandidera inför nästkommande mandatperiod, med följande resultat:

Margareta Myhr Ordförande

Pilo Stylin Vice ordförande

Veronika Engelmann Kassör

Annica Jara Cofré Sekreterare

Ulf Elm Ledamot

Omid Azad Ledamot

Steven Antoniou Ledamot

Alexander Lundin Revisor

Härmed inbjuds medlemsföreningarna att inkomma med förslag på kandidater till uppdrag enligt ovan senast den 4 mars 2016. Observera att kandidaterna bör vara tillfrågade innan de föreslås.
Förslag skickas till monika@grappling.se.
Med vänlig hälsning

Monika Stylin
Marcus Widengren
Ingrid Ekenberg Jansson
Valberedning Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet

Om författaren

administrator