Graderings information

Graderings information

Påminnelse om graderingsregler 

Minimikrav för idrottsmän mellan 4 till 15 års ålder

Vit – Alla åldrar

Grå – 4 till 15 år

Gul – 7 till 15 år

Orange – 10 till 15 år

Grön – 13 till 15 år

 

Minimikrav för idrottsmän från och med 16 års ålder

Vit – Alla åldrar

Blå – 16 år eller mer

Lila – 16 år eller mer

Brun – 18 år eller mer

Svart – 19 år eller mer

Rött och svart – 50 år eller mer

Rött och vitt – 57 år eller mer

Röd – 67 år eller mer

 

Minimiåldern för idrottaren att vara berättigad att ändra bältet är den ålder han eller hon har avslutats eller kommer att avsluta i innevarande år, enligt formeln: nuvarande år – födelseår = idrottarens ålder.

 

Under året som idrottaren fyller 16 år, måste han eller hon placeras i bältessystemet för vuxna. Han eller hon kommer då att graderas till sin nya rang enligt det bälte han eller hon har:

Vitt bälte – Kvar i vitt bälte

Grått bälte, gult bälte, orange bälte – blir graderade till blå bälte

Grönt bälte – blir graderade till blå bälte eller lila bälte enligt instruktörens beslut

 

Graderingen av idrottare måste också uppfylla följande minimikrav på varaktighet i varje färg:

Utövare mellan 4 till 15 år gamla – Ingen minsta vistelseperiod i varje bälte.

För barn 4-15 år finns det 3 olika sätt att sköta gradering på

  1. Månatligt
  2. Kvartalsvis
  3. Terminsvis

Barnens grader är vitt, grått/grå-vit/grå-svart,gult/gul-vit/gul-svart,oragnge/orange-vit/orange-svartoch grönt/grönt-vit/grönt-svart

Många föreningar har valt terminsgradering och i stället för ex gul-svart valt streck på respektive bälte.

Idrottare mellan 16 och 17 år gamla

Vit – Ingen minimitid

Blå – Ingen minimitid

Lila – 2 år

 

Idrottare från 18 år gammal – Vit till brunt bälte

Vit – ingen minimitid

Blå – Två år

Lila – Ett och ett halvt år

Brun- Ett och ett halvt år

 

Idrottare från Svart bälte

Svart – 31 år

Rött och svart – 7 år

Rött och vitt – 10 år

Röd – odefinierat

 

Observationer

Perioden för svart bälte bör räknas från den dagen då registrering har gjorts av idrottaren och dennes instruktör till IBJJF.

 

Den tid det tar för idrottare att gå från vitt bälte till svart bälte är upp till idrottarens instruktör. Emellertid så kräver IBJJF en minimumtid som idrottaren måste tillbringa på varje bältesnivå.

 

De perioder som nämns i det här avsnittet är fasta, inte minimum och avgörande för hur länge varje utövarebör förbli i varje bälte.

 

Medlemmar som är graderade i bälten av grått, gult, orange, grönt, blått, lila och brunt ska undertecknas av en IBJJF-anslutet svartbälte.

 

Graderingen av en idrottsman till svart bälte kan endast tecknas av en svartbältesinstruktör som graderade dem och måste ha minst 2 dan som certifierats av IBJJF.

 

I länder eller regioner där det inte finns tillräckligt med svarta bälten för utvecklingen av sporten, kommer IBJJF acceptera lilabälte och brunt bälte idrottare som undertecknar som instruktörer.

 

Brunbältesinstruktörer kan bara gradera idrottare till lila bälte och lilabältesinstruktörer kan bara gradera idrottare till blått bälte.

 

 

Om författaren

administrator