Ny styrelse

Ny styrelse

I lördags valdes en ny styrelse i SBJJF. Vi vill rikta ett stort tack till Jenny Bergh och Jörgen Sanz för deras tid, engagemang och för deras arbete under den tid de varit aktiva i styrelsen.

Samtidigt vill vi välkomna Veronika Engelmann, Marcus Lindstedt och Annica Jara Cofré till styrelsen, vi ser fram emot ett gott samarbete!

Den nya styrelsens sammansättning ser ut på följande vis:

Ordförande: Margareta Myhr

Vice Ordförande: Pilo Stylin

Kassör: Veronika Engelmann

Sekreterare: Annica Jara Cofré

Ledamöter: Ulf Elm, Åke Zaar, Marcus Lindstedt

Utöver styrelsen valdes även Omid Azad och Steven Antoniou till suppleanter.  Monika Stylin valdes till ordförande för valberedningen, Marcus Widgren och Ingrid Ekenberg Jansson valdes till ledamöter. Revisor är Alexander Lundin.

Om författaren

administrator