Valberedningen informerar

Valberedningen informerar

Valberedningen informerar
Den 28 mars är det dags för Svenska BJJ-förbundets årsmöte. Det är då valberedningen presenterar sitt förslag för stämman, det vill säga medlemsföreningarna, om vilka de anser vara bäst lämpade för att sitta i förbundets styrelse.
Valberedningen har tillfrågat den sittande styrelsen om de vill kandidera inför nästkommande mandatperiod, med följande resultat:
Namn: Befattning:
Margareta Myhr Ordförande kandiderar
Pilo Stylin Vice ordförande kandiderar
Alex Landoni Kassör, har under hösten 2014 avgått vakant
pga nytt arbete
Jenny Bergh Sekreterare avböjer omval
Jörgen Sanz Ledamot avböjer omval
Ulf Elm Ledamot kandiderar
Åke Zaar Ledamot kandiderar
Annica Jara Cofré Suppleant, har från och med hösten 2014 kandiderar
ersatt Alex Landoni
Omid Azad Suppleant kandiderar
Arash Javanbakht Revisor avböjer omval

Härmed inbjuds medlemsföreningarna att inkomma med förslag på kandidater till uppdrag enligt ovan senast den 4 mars 2015. Observera att kandidaterna bör vara tillfrågade innan de föreslås.
Förslag skickas till monika@grappling.se.
Med vänlig hälsning

Monika Stylin
Marcus Widengren
Ingrid Ekenberg Jansson
Valberedning Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet

Om författaren

administrator