Graderingar

Graderingar

Det är många som får nya bälten. Vi gläds med dem alla, men vill samtidigt uppmärksamma de invigningsriter som existerar hos en del föreningar. Dessa är inte sällan av sådan karaktär att de lätt faller under definitionen pennalism eller kränkning och de ter sig uppseendeväckande i utomståendes ögon. Vi som förbund vill betona att dessa typer av agerande tydligt strider mot Riksidrottsförbundets, så väl som SBJJF:s, värdegrund och riktlinjer och att vi som förbund därför tar tydligt avstånd från från detta. Vi vill uppmana de föreningar som bedriver dessa invigningsriter som en tradition att ta upp för diskussion och reflektera över dess syfte, mål och hur det eventuellt påverkar bilden av vår sport.
Vi vill även påminna våra klubbar om IBJJF:s riktlinjer för gradering med bland annat en minimitid som måste spenderas på varje bältesnivå. Vi som förbund förespråkar att dessa riktlinjer följs och vill göra er uppmärksamma på att en för snabb gradering medför att utövaren förlorar möjligheten att tävla på IBJJF-tävlingar enligt den regeluppdatering som gjordes 2014.
gradering
Länk till uppdateringar av regelboken

Om författaren

administrator