Uppförande på tävlingar

Uppförande på tävlingar

I samband med olika händelser på tävlingarna Swedish Open BJJ och Abu Dhabi Pro Trials Sweden så har förbundet utfärdat ett antal varningar. Vi inser att det också kan behövas en lite längre förklaring av varför och ett förtydligande av vad som inte är acceptabelt beteende. Även om det kanske är uppenbart så vill vi först och främst betona att det inte existerar några privilegier. Det spelar ingen roll om man kommer från Brasilien eller från Sverige, om man är ett högt graderat svartbälte eller ett vitbälte, om man enbart är coach eller om man är tävlande, om man sitter i styrelsen eller inte. Reglerna är lika för alla.

Här följer ett par aktuella exempel:

  • Som domare måste man vara mycket noga med att skilja på sin domarroll och på sin eventuella roll som coach. Det får aldrig råda något tvivel om vilken roll man har vid ett visst tillfälle.  Man har exempelvis ingen rätt att som domare coacha någon innanför avspärrningarna till tävlingsområdet, såvida inte den specifika tävlingen tillåter det. I de fall tävlingsarrangören tillåter det så får man under inga omständigheter coacha sina elever iklädd domartröja.
  • Som publik måste man alltid hålla sig utanför tävlingsområdet och tävlingsfållan där tävlande värmer upp inför match. Man måste alltid följa funktionärers anvisningar.
  • Det är aldrig tillåtet att framföra klagomål över ett visst domslut direkt till berörd domare eller på annat sätt uppträda olämpligt mot domare, exempelvis höja rösten, svära eller gestikulera mot en domare. Om man inte håller med om ett visst domslut så får man vända sig till tävlingens huvuddomare för att framföra sina åsikter. Det bör dock noteras att mattdomaren alltid har sista ordet angående ett visst domslut.

I detta sammanhang kan vi också informera om att innan varningar utfärdades så har vår styrelse varit i kontakt med både Riksidrottsförbundet och personer från Svenska Budo & Kampsportsförbundet, till vilka händelserna som ledde till varningar beskrevs. Samtliga ansåg att vi skulle markera mot det olämpliga beteendet och utfärda varningar. Vi har även kontaktat representanter från IBJJF och beskrivit vad som skett på våra tävlingar, givetvis utan att namnge och hänga ut någon enskild person. De ansåg att vi borde varna och sedan bestraffa dem som missköter sig, då personer som beter sig illa förstör sportens anseende.

Vi delar den uppfattningen.

Vidare är det viktigt att vi som förbund ser till att värna våra domare och deras arbetssituation. Flertalet personer som både innehar kompetensen och har erfarenhet vägrar att arbeta som domare i nuläget. Dessa personer anser att domarnas arbetssituation, med personer som i direkt anslutning till en match klagar på domarnas domslut, är oacceptabel. Flertalet tävlingsarrangörer vittnar också om svårigheter att få tag på villiga svenska domare, trots att vi i teorin borde ha mer än tillräckligt. Visserligen har domarnas arbetsmiljö blivit bättre sedan förbundet rekommenderade tävlingsarrangörer att använda sig av kravallstaket, men det räcker tyvärr inte hela vägen.

Detta är en viktig fråga för vår sports framtid och utveckling, för utan domare så går det inte att arrangera tävlingar. Utan tävlingar så kommer sportens utveckling att avstanna. Därför har förbundet beslutat att det kommer råda nolltolerans mot regelöverträdelser som de som beskrivits ovan. Första gången kommer förbundet dela ut en varning. Vid upprepade överträdelser eller grövre fall, kommer förbundet anmäla vederbörande till Svenska Budo & Kampsportsförbundets Juridiska nämnd. De kan fatta beslut om avstängning från tävlingar upp till två års tid. Det gäller både de som uteslutande är coacher såväl som tävlingsutövare.

Om författaren

administrator