Information till tävlingsarrangörer

Information till tävlingsarrangörer

Med anledning av att IBJJF publicerat den nya regelboken så vill SBJJF uppmärksamma att den också innehåller regler och riktlinjer för hur tävlingar ska arrangeras som ska följas av de som arrangerar tävlingar. En del tävlingsarrangörer ansåg tidigare att barn- och ungdomsreglerna från IBJJF var onödigt krångliga och följde lite förenklade regler, men numer framgår det tydligt och klart vilka tekniker som är tillåtna och inte från olika åldrar (se s 22-23 i regelboken). Därför ska IBJJFs regler gälla på barn- och ungdomstävlingar framöver. Detta för att underlätta för både utövare och domare, så att alla vet vilka regler som gäller. Här är några ytterligare exempel på regler som gäller på alla svenska BJJ-tävlingar:

– Är man svartbälte i judo, så får man inte tävla i vitbälteskategorin (artikel 5.5 i General Competition Guidelines, s 35)

– När man räknar fram bästa klubb och/eller bästa team så ges nio poäng till första plats, tre poäng till andra plats och en poäng till tredje plats (artikel 3.2 i General Competition Guidelines, s 33).

Det är alltså varje tävlingsarrangörs ansvar att läsa dessa regler och följa dem. Vill man som tävlingsarrangör göra smärre förändringar, exempelvis i brist på anmälda slå ihop kategorier, låta personer tävla om tredje pris eller använda sig av återkval eller pool-system, så måste dylika avsteg från de officiella reglerna först godkännas av SBJJF inför varje tävling. En sådan förfrågan ska skickas till info@bjjsweden.se innan sanktion sökes.

Om författaren

administrator