Ny styrelse

Ny styrelse

I lördags valdes en ny styrelse i SBJJF. Först och främst vill vi tacka Dusi Bozovic, Arnela Hadzisulejmanovic och Martin Janson för deras arbete under den tid de varit aktiva i styrelsen. En del av detta arbete går att läsa om i verksamhetsberättelsen och som pricken över i:et så lyckades vi på Svenska Budo- och Kampsportsförbundets årsstämma  äntligen avskaffa det kontraproduktiva läkarkrav som funnits och som hämmat vår tävlingsverksamhet. I korthet innebär det att läkarkravet för att få tävlingssanktion, kommer ersättas av ett krav på legitimerad sjuksköterska. Mer detaljerad information om detta kommer framöver.

Vi vill i samband med detta särskilt tacka en rad personer som bidragit till detta avskaffande på olika sätt: Daniel Sjögren från Föreningen Skellefteå Kampidrott som skrev ihop motionen som blev startskottet för denna process i år, samt Alex Landoni som var uppe i talarstolen och presenterade denna motion på årsstämman. Ett stort tack också till Martin Janson från vårt förbund som outtröttligt jobbat med denna fråga under flera års tid och som var den som skrev ihop förra årets motion. Vi vill även tacka August Wallén som med sin insyn i våra idrotters behov varit den som drivit denna fråga i Budoförbundets styrelse och Tony Larsson, ordförande i Svenska Submission Wrestling Förbundet som gick upp i talarstolen och gav motionen sitt stöd. Sist men verkligen inte minst vill vi tacka George Sallfeldt, ordförande i Svenska MMA Förbundet som på ett övertygande vis presenterade den kompromiss som vi alla till slut kunde enas kring.

Själv vill jag tacka för förtroendet till ordförandeposten under ett år till och jag ser fram emot att fortsätta utveckla Brasiliansk Jiu-Jitsu här i Sverige under det kommande året.

Den nya styrelsens sammansättning ser ut på följande vis:

Ordförande: Marcus Widengren

Vice Ordförande: Robert Sundel

Kassör: Alex Landoni

Sekreterare: Ulf Elm

Ledamöter: Margareta Myhr, Pilo Stylin och Per-Arne Johansson

Utöver styrelsen valdes även Chassa Mossa och Hans Ersson till suppleanter. Joyce Karlmark tillsammans med Svenska Budo och Kampsportsförbundets särskilt utsedda valdes till revisorer. Monika Stylin valdes till ordförande för valberedningen och till sin hjälp har hon de två ledamöterna Robson Barbosa Ekhem och Joyce Karlmark.

Om författaren

administrator