Framgång angående läkarkravet

Framgång angående läkarkravet

När läkarkravet infördes för att få tävlingssanktion noterade SBJJFs styrelse att detta krav orättvist drabbade de föreningar som fanns i
mindre orter hårdare, då det kan vara betydligt svårare att hitta en läkare med lämplig kompetens i mindre orter.

Därför skickade SBJJF in en motion till förra årets årsstämma för att komma tillrätta med detta problem, som vi ansåg hämmade vår sports utveckling utanför storstäderna. Denna motion röstades som bekant ner. I år valde Föreningen Skellefteå Kampidrott att skicka in en egen motion till Budoförbundets årsstämma. Med anledning av detta så tog SBJJFs styrelse kontakt med Budoförbundets styrelse för att starta en dialog och för att försöka hitta en rimlig lösning på detta problem.

Detta har nu resulterat i att Budoförbundets styrelse har tagit ett beslut som innebär att de på årsstämman kommer åtaga sig  att under året avskaffa läkarkravet för de sporter som inte lyder under kampsportslagen. Istället  ska de utarbeta och genomföra en lösning där tävlingar ska kunna använda läkargodkända sjuksköterskor istället för läkare. Dessa läkargodkända sjuksköterskor ska ha akut- och/eller ambulansvana, alternativt sådan utbildning. Alla detaljer i förslaget är inte helt utarbetade än, men tanken är att till en början ska godkännandet kunna ges av vilken som helst lämplig läkare, men på sikt ska det finnas en förbundsläkare som godkänner sjuksköterskor efter ansökan.Yttrandet i sin helhet kan ni ta del av här.

SBJJFs styrelse tror att detta kommer innebära en väsentlig förbättring i förhållande till nuvarande system och är tacksamma över att Budoförbundets styrelse har visat förståelse och tillsammans med oss försökt hitta en lösning på detta problem. Vi har även varit i kontakt med Föreningen Skellefteå Kampidrott och även om de inte förstår varför vi ska ha högre krav på oss än judon och brottningen, så anser de att detta förslag är en rimlig kompromiss som även de kan acceptera.

SBJJF ser detta som en stor framgång. Vi är mycket glada då vi tror att detta inte bara kommer gynna vår sports utveckling, utan även gynna utvecklingen hos vår systersport submissionwrestling. Vi vill särskilt tacka August Wallén som är den som hjälpt oss att driva den här frågan i Budoförbundets styrelse och Martin Janson som är den som arbetat med denna fråga i vår styrelse. Vi uppmanar alltså våra föreningar att stödja det förslag som Budoförbundets styrelse kommer lägga fram på årsstämman.

Om författaren

administrator