Feedback på SM är framförd

Feedback på SM är framförd

Förbundet har nu framfört en utvärdering av SM till arrangören, både för att tävlingsarrangören ska kunna förbättra bristerna till framtida tävlingar, men även för att lyfta fram allt som var bra.

Återkopplingen är baserad både på förbundsrepresentanternas egna observationer, men också till stor del på inkomna synpunkter från våra medlemmar. Styrelsen har även beslutat att upprätta en kravspecifikation som kommer behöva uppfyllas för att få arrangera SM i framtiden. Detta handlar om saker som krav på läktare i tävlingsarenan, att förbundet ser över och kontrollerar att brackets är korrekt gjorda innan de publiceras och dylikt.

Om författaren

administrator