Uppvisning i kungsträdgården

Uppvisning i kungsträdgården

Den 27:e augusti arrangerade SBJJF tillsammans med fyra personer från ett par stockholmsbaserade klubbar en BJJ-uppvisning i Kungsträdgården. Det flöt på bra och var mycket uppskattat, inte minst inslaget att personer från publiken fick komma upp och prova att brottas lite efter själva uppvisningen. Ett erbjudande som speciellt utnyttjades av de yngre förmågorna. Vet vet, kanske kommer någon av dem bli en kommande världsmästare?

Stort tack till alla som hjälpte till på olika sätt och framförallt vill jag tacka Per-Arne Johansson, Maxine Thylin, Ralf Carneborn och David Lejenäs- utan er hade det inte blivit någon uppvisning.

 

 

Om författaren

administrator