Ny styrelse

Ny styrelse

På årsstämman den 26:e mars valdes en ny styrelse och undertecknad valdes då till ordförande. Ett förtroende jag tackar för och som jag ska förvalta så gott jag kan under det kommande året. Robert Sundel valdes till vice ordförande, Per-Arne Johansson valdes till kassör och Martin Janson valdes till sekreterare. Övriga ledamöter blev Dusi Bozovic, Pilo Stylin och Arnela Hadzisulejmanovic. Jag vill hälsa alla nya och gamla ansikten hjärtligt välkomna! Ser mycket fram emot att jobba tillsammans med er alla. Vill också ta tillfället i akt att tacka de avgående styrelsemedlemmarna för deras insatser under året. Ett stort tack alltså till Leo Neves, Markus Masip och Åke Zaar.

Vi har redan haft ett första styrelsemöte och stämningen känns jättebra. De nykomna har redan tagit massor av nya initiativ, kommit med spännande förslag och sprudlar av energi. Bl a har vi tillsatt en arbetsgrupp som ska ansvara för årets svenska mästerskap, vilka snart ska offentliggöra plats, datum och arrangör. Pilo Stylin har utsetts till elitansvarig och kommer framöver att jobba med frågor kring elitstödet från RF.

Formerna för ett samarbete med IBJJF diskuterades vidare, och vad det handlar om är huruvida SBJJF ska ta på sig att ta in och administrera IBJJFs medlemsskapsansökningar, som de nationella förbunden gör i en rad olika länder. I nuläget krävs medlemskap bara av de svartbälten som vill tävla i någon av IBJJFs tävlingar, men Marcelo Araujo har flaggat för att det kan komma att krävas för brunbälten redan nästa år, och i förlängningen för alla färgade bälten. Skulle det bli så, så kommer det krävas en del administrativt arbete från förbundets sida att ta in och hantera alla dessa medlemsskapsansökningar.

Det  har diskuterats kring hur vi ska kunna stödja barn- och ungdomsverksamheten, något vi alla är överens om är viktigt, men inga konkreta beslut  har tagits än. Vi behöver fundera mer kring det och om någon därute i BJJ-Sverige har några goda idéer, så tveka inte att höra av er.

Vi undersöker nu också möjligheterna att få hit Alvaro Mansor för ett till domarseminarium, för att fortsätta att höja kvalitén på vår svenska domarkår.

Vår nya landslagstränare Ricard Carneborn har nu kallat till det första landslagsgrupplägret och det är inte utan viss stolthet jag ser på utvecklingen i svensk BJJ de senaste åren. Det här är början på något stort.

Vi syns på mattan!

Om författaren

administrator